Info en reglement

 • Elke dinsdag van 20.00 uur tot 23.00 uur kan er worden gespeeld op 9 beschikbare terreinen.
  Indien meerdere spelers wachten, vragen wij dat er alleen dubbelspel wordt gespeeld naar maximum 2 gewonnen sets;
  na afloop van de wedstrijd wordt het terrein zo snel mogelijk verlaten.

 • Er wordt gespeeld met eigen pluimpjes. Deze kunnen elke dinsdag ter plaatse aangekocht worden tegen de prijs van 10 euro
  voor een koker met 6 stuks (gele Yonex Mavis 300).

 • Wij vragen dat elkeen deftige sportkledij draagt met aangepast schoeisel. In de sporthal zijn sportschoenen met zwarte zolen niet toegelaten.

 • We spelen voor het plezier en houden het gezellig. Wij willen er dan ook op mogen rekenen dat ¬†er op een sportieve,
  beleefde en respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan.

 • Het op- en afbouwen van de netten op de terreinen wordt gedaan door respectievelijk de spelers die het eerst toekomen en
  de spelers die de terreinen het laatst bezet hebben.

 • Bij een sportongeval dient met het oog op de verdere afhandeling door de clubverzekering steeds iemand van het bestuur onmiddellijk te worden ingelicht.

 • Onze club organiseert elk¬†seizoen in de periode november-december gratis lessen voor leden-beginnelingen.

 • Wanneer wordt vastgesteld dat sommigen zich niet aan voormelde afspraken kunnen houden, dan behoudt het bestuur zich het recht voor om desgevallend sanctionerend op te treden, gaande van een vermaning tot uitsluiting.